SAL7342, Act: V°187.3-R°188.1 (299 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°187.3-R°188.1  
Act
Date: 1447-12-02

Transcription

2019-09-03 by Pieter Soetewey
Tvonnisse vanden gedinge hangende inde banc voe(r) meye(r)/
ende scepen(en) van loven(en) tusscen janne van hulslair janne/
wellens goerde vand(er) smissen en(de) gielize vande laps/
wonen(de) alle samentlijc op de groeve buyte(n) poirt(en)/
ald(aer) op deen zijde ende henricke willaerts wonen(de)/
desgelijcx op de groeve op den hornick vand(er) straten/
gehete(n) mispele(re)n streetken ter ande(re) alse vanden/
gebruycke en(de) mutscape van eene(n) borre putte staende/
op derve des voirs(creven) henricx acht(er) dwoenhuys op den/
voirs(creven) hornick in welc woenhuys de selve henric/
met scepen(en) brieve(n) van loven(en) gegoedt en(de) gheerft es/
dair de selve iiii p(er)sone hue(re) aensprake vande(n) voirs(creven)/
gebruycke deden meyne(n)de dat zij en(de) hue(re) voirseten/
totden selve(n) putte gegaen hadden en(de) hue(re) wat(er) gehaeltt/
en(de) sculdich wae(re)n te gaen des zij in possessien hadden/
geweest ov(er) xx xxx en(de) xl jaire en(de) dair bove(n)/
met meer reden(en) dair toe bide(n) selve(n) aensprake(n)/
h(ier) om tot hue(re)n eyssche te comen(e) gevueght den/
voirs(creven) henricke met sijne(n) scepen(en) brieve(n) contrarie/
houden(de) en(de) meynende bij vele reden(en) dair toe/
bij hen geseeght en(de) sund(er)lingen al conste zij van/
e(n)nigen gebruycke geseggen soe boet hij dair af/
tgedaechenesse van gratie(n) en(de) niet van rechte thoene(n)/
met dien dat den voirs(creven) putte wael xl voete(n) oft
//
dair omtrent bynne(n) sijne(n) erve stont bijden welken zij/
dair op gheen nutscap noch gebruyck van rechte/
gheallege(re)n en consten na dat beyde de voirs(creven) p(ar)tie(n)/
ten dage d(aer) toe gestelt hue(re) thonisse hadden geleidt/
soe waert gewijst bide(n) he(re)n scepen(en) van loven(en) ter/
manissen smeyers na aenspreke v(er)antw(er)den en(de) thonisse/
van beyde de p(ar)tien dat alsulken aensprake alse/
de voirs(creven) iiii p(er)sone gedaen hebben dat die den/
voirs(creven) henricke noch sijne(n) scepen(en) brieve(n) gheen onstade/
doen en soude alsoe v(er)re dat voe(r) scepen(en) come(n) es/
p(rese)nt(ibus) pynnoc miles abs(oloens) pynnoc witte wynge/
willem(air) decembr(is) s(ecun)da
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick