SAL7342, Act: V°212.2 (337 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°212.2  
Act
Date: 1447-12-19

Transcription

2018-11-08 by Pieter Soetewey
Vande(n) mo(m)boe(re)n sgasth(uys) van gesteal/
Vander aenspraken die geweest es inde banc voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) tusscen de momboe(re)n vande(n) gasthuze/
van gesteal in deen zijde ende lancelot le begge die/
met scepen(en) brieve(n) van loven(en) beleidt es tot den/
goeden mathijs le begge sijns broeders in dande(re) Alse/
van iii dach(mael) lands gelegen inde p(ro)chie van offus tussce(n)/
de goede d(er) armer van offus en(de) jans robberts ende/
naest den goeden d(er) erfgename(n) jans de harlen comen(de)/
met den ene(n) eynde aende bruwire ald(aer) die/
welke de voirs(creven) momboe(re)n meynden dat zij met den/
rechte vand(er) banc dair onder de voirs(creven) goede hoefde(n)/
en(de) te ludic ten hoode ghingen [uutgewonne(n) hadden] alsoe zij dair af zeke(re)/
scepen(en) brieve(n) vanden hove en(de) hue(re)n thoenisse deden blijken/
hebben de he(re)n scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers na/
aensprake v(er)antweerde(n) en(de) thoenisse van beiden p(ar)tien de/
selve p(ar)tien in gesedt en(de) geremitteert inden hoff dair/
dair de goede hoven om aldair jegen malcande(re)n/
recht te neme(n) en(de) te geven p(rese)nt(ibus) pynnoc abs(oloens)/
pynnoc witte wynge willem(air) hortbeke dec(embris) xix
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick