SAL7342, Act: V°220.1 (342 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°220.1  
Act
Date: 1447-12-18

Transcription

2018-11-10 by Pieter Soetewey
It(em) reyne(re) vande(n) hove sone jans vande(n) hove die na de(n) rechte der stad/
van loeven(en) te ii stonde(n) geleidt es tot de(n) goede(n) jans van wynge sone jans/
wilen van wynge in deen zijde en(de) de voirs(creven) jan in dande(re) die alrehande/
twisten van rekeninge(n) en(de) anderssins deen jege(n) den ande(re)n uutstaende hebbe(n)/
gehadt vande(n) welke(n) zij hen willichlijc geliker hant voir scepen(en) van/
wynge gesubmitteert hebbe(n) te wete(ne) de voirs(creven) reyne(re) in willem(me) va(n) doirne/
en(de) jannese van gulcke en(de) de voirs(creven) jan in lambrechte van wynge zijnen/
brued(er) en(de) janne va(n) ned(er)hem welke iiii segg(er)s hae(re) uutsprake eendrech/
tichlijc vande(n) voirs(creven) twiste voir de voirs(creven) scepen(en) van wynge gedaen/
hebben sijn eens worden en(de) met malcande(re)n ov(er)come(n) in weerssijden/
dat zij der uutsprake(n) voirs(creven) navolge(n) sele(n) ind(er) manie(re)n dat tregist(er)/
vander selver uutsprake(n) begrijpt ond(er) de voirs(creven) scepen(en) va(n) wynge wesen(de)/
en(de) die malcanderen voldoen en(de) oft de voirs(creven) reyne(re) gebrec hadde/
vand(er) voirs(creven) uutsprake(n) en(de) die niet voldaen gecrige(n) en conste so/
es bevorwert dat de selve reyne(re) he(m) sal moege(n) behulpe(n) metten/
beleyde d(aer) mede hij geleit es tot de(n) goede(n) des voirs(creven) jans oec wesen(de)/
in handen vande(n) scepen(en) va(n) wynge voirs(creven) om de voirs(creven) uutsprake d(aer)/
mede volvuert te worde(n) ende dat voldaen sal de(n) voirs(creven) beleit/
brief de(n) voirs(creven) ja(n)ne volgen met alle(n) andere(n) br(ieven) hoedanich die zijn/
die de voirs(creven) reyne(re) op de(n) voirs(creven) ja(n)ne mach hebbe(n) eve(n) v(er)re oec/
de voirs(creven) jan de(n) voirs(creven) reyne(re) gelossen sal co(n)nen vand(er) waerscap d(er) her/
berge(n) gehete(n) den yngel die de voirs(creven) reyne(re) voirtijts vande(n) goede(n)/
des voirs(creven) jans v(er)cocht heeft en(de) d(aer) af waerscap gelooft en(de) oec va(n) alsulk(er)/
vi peters lijfpensie(n) als symoen vand(er) vare(n) clerc d(er) stad va(n) loeven(en)/
op de selve herberge gecrege(n) heeft d(aer) oec de voirs(creven) reyne(re) voe(r)/
dwaerscap gelooft heeft en(de) oft de voirs(creven) reyne(re) e(n)nige brieve ov(er)/
gegeve(n) hadde ande(re)n p(er)sone(n) die de voirs(creven) jan bekint mocht hebbe(n)/
en(de) d(aer) mede va(n) dien p(er)sone(n) gepraemt worde so heeft gelooft/
en(de) toegeseecht de voirs(creven) reyne(re) de(n) voirs(creven) ja(n)ne d(aer) af altijt scadeloes/
tontheffen en(de) alsulke scepen(en) br(ieve) va(n) loeven(en) doen wed(er) ov(er)hebben/
sond(er) d(aer) mede in e(n)nige(n) toecomen(de) tijde(n) gepraemt te worde(n) midts/
de(n) welke(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n) malcande(re)n quijtgescouwe(n) hebbe(n) va(n) allen/
gelofte(n) condicie(n) en(de) eysschinge(n) va(n) ghelde en(de) ande(re)n sake(n) hoe/
danich die zijn moege(n) in de welke zij deen tot de(n) andere(n)/
belanc zijn mochte(n) tot den dage toe va(n) heden behoud(elic)/
der voirs(creven) uutsprake(n) in hae(re) macht wynge willem(air) dec(embris) xviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick