SAL7342, Act: V°230.3 (353 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°230.3  
Act
Date: 1448-01-10

Transcription

2018-11-10 by Pieter Soetewey
It(em) henric vand(er) hulst sone arnds en(de) henric oliviers gehete(n) mathijs/
sijn swag(er) van he(re)nt in p(rese)ncia hebben genome(n) ende bekent dat zij genome(n)/
hebben va(n) g(er)trude(n) weduwe jans wijlen devos beck(er)s een boend(er) lands/
gelege(n) te he(re)nt op dmole(n)velt tussce(n) de(n) mole(n)wech ende raes/
van grave(n) Ite(m) i dach(mael) lands gelege(n) op tselve velt tusscen lod(ewijc) roelofs/
en(de) diericken van langvoerde Ite(m) i dach(mael) lands paulo gelege(n) ald(aer) opde(n)/
hobbeemt tussce(n) goesse(n) luyx en(de) arnde vand(er) hulst Ite(m) i stuck lants/
gelegen op dmole(n)velt voirs(creven) te(n) berge weert aen bove(n) de(n) reywech/
aldair tussce(n) goesse(n) en(de) diericke(n) voirs(creven) te houde(n) te hebbe(n) ende/
te wynne(n) van halfm(er)te lestleden ene(n) t(er)mijn van xi jae(re)n lanc/
v(er)volgende elx jairs dae(re)n bynne(n) om te wete(n) dierste jair/
vande(n) voirs(creven) t(er)mi(n)e om vii mudde(n) en(de) vi mol(evate) rox bon(i) (et) pag(abilis) me(n)s(u)[re]/
lov(aniensis) dats te wete(n) te vastellavo(n)t naestcomen(de) twe mudde(n) rox d(aer) af ts(in)[t]/
andr(iesmisse) dair na volgen(de) v mudde(n) en(de) vi mol(evate) d(aer) af en(de) van dan voirt/
aen talle(n) sint and(ries) misse vier mudde(n) rox te betalen(e) en(de) te loven(en)/
ten huse d(er) voirs(creven) g(er)trude(n) te leve(re)n quolib(et) ass(ecutu)[m] Ite(m) es vorwerde dat/
de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) lande wynne(n) en(de) w(er)ven sulle(n) op hue(re)/
getidege voe(re)n en(de) talle(n) iii jaire(n) eens wel en(de) loflijc ov(er)/
meste(n) gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) ende te(n) leste(n) jaire/
vande(n) voirg(enoemde) t(er)mine(n) selen zij de voirs(creven) lande late(n) gelijc h(ier)/
na volcht te wete(n) dmole(n) dboend(er) op dmole(n)velt en(de) i dach(mael)/
opde(n) hobbeemt brake ende voirt dande(re) lande gelijc/
sijne(n) reengenote(n) het zij besaidt storte oft anders gelijc de/
aerde dan t(er) tijt liggen sullen pynnoc hortbeke ja(nuarii) x
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick