SAL7342, Act: V°239.1 (366 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°239.1  
Act
Date: 1448-01-16

Transcription

2018-11-22 by Pieter Soetewey
It(em) want de voirs(creven) pet(er) te meldert houden(de) es een stuc lants op de(n) couther/
gelege(n) tusscen meldert en(de) bebbenhem dwelc hij gehuert heeft jege(n) janne/
van laethem en(de) lancx strijct neve(n) derve des voirs(creven) willems ald(aer) daer een/
grecht tusscen beyde doorgheet van welker grecht en(de) wie de(n) uutwerp/
d(aer) af sal hebbe(n) zeke(re) scepen(en) brieve van meld(er)t tussce(n) de(n) voirs(creven) janne/
van laethem en(de) willem(me) gans gemaect zijn den selve(n) scepen(en) brieve(n) altijt in/
haerre macht blivende so heeft d(aer) toe gelooft de voirs(creven) pet(er) stockehoot/
dat hij binne(n) de(n) tijde dat hij tvoirs(creven) landt de(n) voirs(creven) janne va(n) laethe(m) toebe/
hoiren(de) metter hant hebbe(n) sal uuter selver grecht gheen eerde werpe(n)/
noch neme(n) en sal in gheenre maniere(n) noch doen werpe(n) noch na he(m) trecke(n)/
het en ware dat in behoirlike(n) tide de selve grecht ruymens noot hadde/
en(de) de voirs(creven) pet(er) dat de(n) selve(n) willem(me) tsijne(n) huyse te meld(er)t cundichde/
en(de) dat dan de voirs(creven) wille(m) des binne(n) xiiii nachte(n) niet en dade/
so heeft insgelijcx de selve willem geconsenteert de(n) voirs(creven) pet(er)en de/
voirs(creven) grecht te moege(n) ruyme(n) en(de) te hemw(er)t moege(n) uutwerpe(n) sond(er)/
des selfs willems wedersegge(n) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick