SAL7342, Act: V°239.3 (368 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°239.3  
Act
Date: 1448-01-16

Transcription

2018-11-28 by Pieter Soetewey
It(em) henr(ic) maes op deen zijde en(de) de meest(er)s vand(er) distribucie(n) der/
prieste(re)n inder kerke(n) van oplynter hebbe(n) dach van thoene(n) jegen/
malcande(re)n genome(n) va(n) hede(n) in xiiii nachte(n) p(rese)nt(ibus) wynge willem(air)/
ja(nuarii) xvi vide(licet) f(eria) t(er)cia
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick