SAL7342, Act: V°255.2 (386 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°255.2  
Act
Date: 1448-01-24

Transcription

2018-12-13 by Pieter Soetewey
It(em) es vorwerde en(de) tussce(n) den voirs(creven) iii p(ar)tien claerlijc ond(er)sproken/
dat de vruchte(n) die nu op e(n)nige gedeilde lande staen oft bezaeyt/
selen moege(n) worde(n) tot oechst naestcomen(de) dat die de voirs(creven) henr(ick)/
gheert en(de) jannes gelijc deylen selen en(de) dat een yegelijc d(aer) af hebbe(n)/
sal tderdendeel sonde(er) argelist ende desgelijcx alle beemde en(de) eeusselhue(re)n/
thiende pacht chijs pe(n)ninge(n) cap(uynen) en(de) ander rente(n) die gevalle(n) zijn/
ende v(er)schene(n) te kersmisse lestleden incluys sele(n) de voirs(creven) p(ar)tien oec te/
gelike deylen uutgesceyden vanden huweliken goeden die henr(ick) en(de)/
gheert te huwelike hadde(n) d(aer) af selen zij de p(ro)fite(n) hebbe(n) te(n) t(er)mijne(n)/
voirs(creven) en(de) met voird(er) gelijc zij voe(r) de doot mathijs wile(n) va(n) doirne/
haers zweers deden cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick