SAL7342, Act: V°255.4-R°256.1 (388 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°255.4-R°256.1  
Act
Date: 1448-01-24

Transcription

2018-12-13 by Pieter Soetewey
It(em) tot desen es noch ond(er)sproke(n) al w(aer)t dat e(n)nich vande(n) voirs(creven) p(ar)tie(n)/
yet van sijne(n) goede(n) oft rinte(n) in sijnre deylinge(n) gevalle(n) met rechte/
v(er)lo verloe(re) oft hem afgewo(n)ne(n) worde het ware met testame(n)te oft/
and(er)s in e(n)nig(er) manie(re)n dat d(aer) af deen p(ar)tie der andere niet ter/
hant en sal derve(n) staen noch va(n) des hij v(er)lore(n) mocht hebbe(n) restitucie/
doen in gheenre wijs oec al eist dat de voirs(creven) henr(ick) va(n) cuyck/
ind(er) voirs(creven) deylinge(n) mathise van rode die jouffr(ouwe) lijsbeth zijn wijf/
wilen hadde van arde van rode hare(n) yerste(n) man gelooft heeft
//
te vervane als hij binne(n) lants es dat hij d(er) voirs(creven) deylinge(n) na volgen/
soude en(de) d(aer) op in al v(er)thide(n) also v(er)re alst hem aenghinge soe/
en sal nochtan de voirs(creven) henr(ick) noch mathijs va(n) die(n) niet begrepe(n)/
zijn noch v(er)vange(n) worde(n) also v(er)re alst aengaet eenre plecke(n) beemts/
gehete(n) de(n) pickeleersbeemt houden(de) v dachm(ael) gelege(n) te zichne(n)/
int ghiselbroec neve(n) de(n) goede(n) jouffr(ouwen) marie(n) beken de selve mathijs/
die d(aer) inne met testame(n)te dat hij hebbe(n) mach va(n) mathijse wilen/
van doirne sijne(n) oud(er)vad(er) en soude zijn recht vande(n) selve(n) testamente/
v(er)volge(n) moege(n) voir de(n) gheestelike(n) gerichte en(de) wynne(n) d(aer) af op den/
voirs(creven) jannese zijne(n) oem vande(n) selve(n) beemde(n) des hem trecht soude/
wisen and(er)s de voirs(creven) gelofte(n) volcomelijc stad gripende eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick