SAL7342, Act: V°273.3 (417 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°273.3  
Act
Date: 1448-02-10

Transcription

2018-12-18 by Pieter Soetewey
It(em) willem de clerc wonen(de) ond(er) de banc van herssele heeft geloeft alijten van/
schoe(re) die na d(er) stad recht van loven(en) geleit es tot den goeden jannes van helle/
gate te stellen en(de) te setten [onder scepen(en) van h(er)ssele] tusschen dit en(de) van heden ov(er) xiiii nachten naestcomen(de)/
alsulken vijf mudde(n) corens alse de selve alijt den voirs(creven) willem(me) eysschen(de) was van/
gevallen(en) pachte d(aer) af de selve p(ar)tien alh(ier) int recht come(n) wae(re)n te dien/
eynde dat de ghene die dair recht toe hebben mach de selve vijf/
mudde corens trecken moge p(rese)nt(ibus) eisdem
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick