SAL7342, Act: V°297.2-R°298.1 (444 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°297.2-R°298.1  
Act
Date: 1448-02-28

Transcription

2019-02-08 by Pieter Soetewey
It(em) de voirs(creven) b(ar)tholomeeus sal hem metten voirs(creven) schoutbrieve ter/
stont doen beleiden na den rechte vand(er) stad tot allen den goeden/
beruerlijc en(de) onberuerlijc des voirs(creven) jonch(e)r jans en(de) oic des/
voirs(creven) sanders alsoe v(er)re den selve(n) sande(re)n die uut machte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) hem bekent bide(n) voirs(creven) jonch(e)r ja(n)ne/
en(de) jouffr(ouwe) jehanne(n) sijnre medegesellinnen liggen(de) ond(er) ons in/
eenre doesen toebehoe(re)n of aencomen sijn wair die belegen of/
hoe die genoempt mogen wezen in wat manie(re)n dat dat zij/
ende dair mede sal hem de voirs(creven) b(ar)tholomeeus aen alle de/
voirs(creven) goede(n) tsijnen meesten p(ro)fijte mogen behulpen in allen be/
hoirliken manie(re)n om dair aen en(de) af te gecrigen de so(m)me van/
xlvi[c] rijnsch(en) gulden der iiii coervorst(er)s mu(n)ten voir dat(um) des/
briefs geslagen de welke de voirs(creven) jonch(e)r jan oppenbairlijc/
bekent heeft dat hij den voirs(creven) b(ar)tholomeeuse wettelijc ende/
wale van geleende en(de) gereeden gelde sond(er) e(n)nige fraude of/
ombehoirlike int(er)ventien dair tusschen comen(de) sculdich en(de) belanc/
es betaelt en(de) gegeven te worden en(de) aen de voirs(creven) goede(n) te/
v(er)halen ten dagen en(de) paymenten h(ier) na bescreve(n) te weten xvi[c]/
rijnsch(en) guld(en) d(aer) af tons(er) liev(er) vrouwen dage nae liechtmisse/
naestcomen(de) dusent rijnsch(en) gul(den) d(aer) af tons(er) liev(er) vrouwe(n) dage/
liechtmisse d(aer) naestvolgen(de) dusent rijnsch(en) guld(en) d(aer) af tons(er)/
liev(er) vrouwen dach liechtmisse dat dair naest sal comen/
en dusent rijnsch(en) guld(en) d(aer) af tons(er) liev(er) vrouwe(n) dach/
liechtmisse staphans dair naest v(er)volgen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
met alsulker vorwerden soe wa(n)ner de voirs(creven) b(ar)tholomeeus/
vander voirs(creven) schout volbetaelt sijn sal metten coste ende/
co(m)mer die van rechte d(aer) op gelopen sijn mach oft en(de)/
namaels d(aer) op comen sal dat alsdan de selve b(ar)tholomeeus/
de voirs(creven) brieve ov(er)geven sal den voirs(creven) jonch(e)r janne oft den/
ghene dien hij die v(er)mechtigen en(de) betruwen sal tot desen/
heeft geconsenteert en(de) gewillecoert de voirs(creven) jonch(e)r jan en(de)
//
/
sander van voshem dat alsulken beleide brieve alse de selve sand(er)s/
spreken(de) heeft op den voirs(creven) jonch(e)r janne en(de) jouffr(ouwen) jeha(n)ne(n)/
zijnre medegesellinne(n) bliven selen ond(er) scepen(en) van loven(en) ende/
inder came(re)n arnold(us) kyp secretar(is) tot behoef des voirs(creven) b(ar)tholomeeus/
om hem d(aer) mede en(de) met zijne(n) beleide ofs noet zij te behulpen/
om totder voirs(creven) so(m)men te mogen geraken bij alsoe oft de voirs(creven)/
jonch(e)r jan behoefde zijn voirs(creven) goeden te bescudden oft te v(er)antw(er)den/
in wat manie(re)n dat dat sijn mochte dat heeft geloeft de/
voirs(creven) b(ar)tholomeeus metten beleide voirs(creven) en(de) den beleide hier/
na bescreve(n) noch niet gedaen sijnde altijt op cost des voirs(creven)/
jonch(e)r jans te doen volschien metten rechte eve(n) v(er)re dat dat/
niet en contrarie(re) oft hynder en drage der schout en(de) geluften/
voirgeruert cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick