SAL7342, Act: V°328.3 (480 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°328.3  
Act
Date: 1448-03-29

Transcription

2019-04-28 by Pieter Soetewey
Item de voirs(creven) wille(m) van daelhe(m) naturlic heeft geloeft zijne(n)/
voirs(creven) kinde(re)n uut de(n) broede gedaen als bove(n) tot hue(re)n manisse(n)/
oft des eens van hen behoirlijke gued(inge) te doen(e) va(n) ene(n) beemde/
gelege(n) te dyeve(n) inde p(ro)chie van s(in)[t] ymele(n) vissenake(n) tussce(n) de(n)/
goede [vacat] den gene(n) dien zij die(n)/
beemdt v(er)cope(n) salle(n) alsoe dat hij vast en(de) gestentich d(aer) inne stae(n) salle(n)/
moege(n) en(de) oft die(n) meer gulde dan xl pet(er)s dat surplus salmen/
den voirs(creven) willem(me) geve(n) en(de) laten volgen et t(antu)m eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-26 by Agata Dierick