SAL7342, Act: V°331.1 (485 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°331.1  
Act
Date: 1448-04-02

Transcription

2019-04-23 by Pieter Soetewey
It(em) roelof vand(er) elst roelof zijn sone en(de) wille(m) va(n) duere(n)/
p(ro)miss(eru)nt ind(ivisim) beatrisen bress(er)s weduwe jans wile(n) bornoy der/
p(ri)orinnen(n) co(n)ve(n)te en(de) pr(ior) vande(n) xi[n] meechde(n) op de halfstrate scadeloes/
tontheffe(n) en(de) tontlasten van alle(n) prami(n)ge(n) die joes va(n) beke oft/
[ande(re)] der voirs(creven) beatrise(n) oft goedshuyse met rechte soude moege(n) doen om/
der goede(n) wille die de voirs(creven) beatrijs te houde(n) plach te voscapelle(n)/
en(de) d(aer) omtrint in div(er)se(n) stucke(n) [en(de)] plaetse(n) also v(er)re roelof vander elst/
d(aer) inne gegoet en(de) geerft was et t(antu)m tot dese(n) hebbe(n) zij voirt/
gelooft [als voe(r)] dat zij ne(m)m(er)meer aenspreke(n) en sele(n) noch te henw(er)t trecke(n)/
alsulke(n) ii(½) sack core(n)s alse [de beatrijs en(de)] tvoirs(creven) goidsh(uys) heeft [hebben] vande(n) voirs(creven) goede(n)/
te lille op zeke(re) goede en(de) pande ald(aer) gelege(n) desgelijcx oec/
de goede die jacob de cuype en(de) wille(m) int zweert jege(n) tvoirs(creven)/
goidsh(uys) hebbe(n) gecrege(n) te stertbeke en(de) d(aer) omtrint gelege(n) en(de) oft d(er)/
voirs(creven) beat(ri)cen en(de) godsh(uys) behoefde vande(n) voirs(creven) roel(of) quitan(cie) te hebbe(n) vande(n) war(ant) die/
zij de(n) selve(n) roel(of) hebbe(n) gedae(n) voe(r) hof en(de) he(re) d(er) voirs(creven) goede dat hij he(n) dat op hue(re)n cost/
doe(n) sal alsoe dat zij d(aer) af ombelast sulle(n) blive(n) witte wynge ap(ri)lis s(ext)[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick