SAL7342, Act: V°337.3 (495 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°337.3  
Act
Date: 1448-04-08

Transcription

2019-08-10 by Pieter Soetewey
It(em) willem smet van pellenberch in p(rese)ncia heeft gegeve(n) en(de) bekint/
dat hij gegeve(n) heeft arnde vande(n) driessche en(de) arnde van/
papenvelt een deel vand(er) [groeter] thiende(n) toebehoe(re)nde der proestien van/
loven(en) gelegen op pellenberger velt gaende tot aen den libbeechsche(n)/
wech en(de) alsoe voerts [tot op] al den love(n)schen wech en(de) oic op go(m)moite(r) velt/
[en(de) tverholde velt en(de) de thiende van eene(n) stuck gelegen op de wolferdelle en(de) i dach(mael) thiende lant toebehoe(re)nde beyde den gasthuyse van loven(en)]/
gaende van go(m)moirte(n) te loven(en) w(er)t op de zijde ter kercken w(er)t van/
pellenberch Te houden en(de) te hebben van sinte jansmissse lestlede(n)/
ene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lanc Elx jairs om x(½) mudde/
rox en(de) x mudde even(en) elx graens goet en(de) payabel der/
maten van loven(en) alle jae(re) s(in)te andr(ies) misse apostels te betale(n)/
en(de) te loven(en) inde h(er)berge des voirs(creven) proest te leve(re)n quolib(et)/
ass(ecutu)[m] met alsulker vorwerden oft inde voirs(creven) thiende [e(n)nige thiende] viele die/
der cleynd(er) thienden toebehoerde d(aer) af soude de voirs(creven) willem/
hen cortinge doen aen den voirs(creven) pacht gelijc dair toe behoe(re)n/
sal witte wynge ap(ri)lis viii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick