SAL7342, Act: V°369.2 (551 of 649)
Search Act
previous | next
Act V°369.2  
Act
Date: 1448-05-04

Transcription

2020-04-18 by Pieter Soetewey
It(em) jan franckart van s(in)te jans gheest in deen zijde en(de) ernar/
de mont in dande(re) hebben dach van rechte genome(n) te/
comen(e) voir den meye(r) en(de) sinte pet(er)s ma(n)nen van loven(e)/
van in disendage naestcomen(de) over drie weken vand(er) saken/
vanden dootslage gesciet inden p(er)soen franckot franckart en(de)/
heeft geloeft de vors(creven) jan franckart te v(er)vangen ende/
met hem te bringen clase franckart brued(er) vande(n) vors(creven)/
doode en(de) dat de selve brued(er) met hem den voirs(creven) ernar/
de mont vanden voirs(creven) dootslage aenspreken selen cor(am)/
abs(oloens) witte t(am)q(uam) homi(ni)b(us) s(anc)ti petri et scab(inis) lov(aniensibus) maii q(ua)rta
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1
Date: 1448-05-04
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-18 by Pieter Soetewey
It(em) te(n) selve(n) tijde heeft h(er) claes de meye(re) va(n) loeve(n) verdrage(n) de(n) voirs(creven) ernart de mo(n)t vand(er) aensp(ra)ken die/
hij te hemw(er)t gedaen hadde en(de) daer af dat hij als hede(n) stont op sijne(n) dach va(n) thoeve(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-26 by Agata Dierick