SAL7342, Act: V°410.1 (626 of 649)
Search Act
previous | next
Act V°410.1  
Act
Date: 1448-06-13

Transcription

2020-06-04 by Pieter Soetewey
Van lodewijken goes/
Item vander aenspraken die arndt der kinde(re)n ende heylwijch van beve(re)n zijn/
wijf gedaen hebben tot lodewijken goes meynende dat de leveri(n)ge/
den voirs(creven) lodewijken op hue(r) goede gedaen van gheenre werden zijn/
en soude noch hen onstade conne(n) gedoen de voirs(creven) lod(ewijc) op dat/
hij hue(re)n goeden yet tiden woude en soude dair af come(n) inde(n)/
hoff te wobbekem dair de goede gelegen waren ende dat mids die(n)/
dat zij te thoene(n) boden dat de selve lodewijc goes voertijts met/
ene(n) scepen(en) brief vande(n) hove voirs(creven) come(n) wa(r)e voe(r) den hoff voirs(creven)/
en(de) hadde voe(r) de twe en(de) half guld(en) hollan(ts) hellinge trecht aldair/
v(er)socht ende dat tsoude me(n)t vanden voirs(creven) chijnze voir de(n) beghin/
voe(r) den hoff was gedaen en(de) met scepen(en) vanden selve(n) hove dair/
op de selve lodewijc hem v(er)antwerden(de) dede v(er)halen van beghynne/
tot den eynde sgeens des vande(n) selve(n) chijze tusscen hem den voirscr(even)/
gehuyschen en(de) ande(re)n p(ar)tie(n) met rechte was gehandelt en(de) dat/
met den p(ro)thocollen vand(er) stad dair dat in stont geregistreert/
soe wert ten uutersten na aensprake v(er)antwerden van beiden p(ar)tie(n)/
na dat de voirs(creven) gehuyschen huers v(er)mets niet en volquamen/
en(de) de voirs(creven) lodewijc volcomelic bijbrachte des hij hem v(er)mete(n)/
hadde ghewijst vanden scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
dat alsulken aensprake alse den voirs(creven) gehuyscen gedaen hadden/
opde(n) selve(n) lodewijcken dat hem zijne(n) scepen(en) brieve(n) noch/
leveri(n)gen van loven(e) die geen onstade doen en soude p(rese)nt(ibus)/
pynnoc abs(oloens) witte wynge willem(air) hortbeke junii xiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick