SAL7342, Act: V°417.1 (637 of 649)
Search Act
previous | next
Act V°417.1  
Act
Date: 1448-06-18

Transcription

2020-05-28 by Pieter Soetewey
b(er)nart huwelet jan hannarde/
en(de) wout(er) moreal/
Ite(m) op den stoot geport inde banc voe(r) trecht tusscen de(n) voirs(creven) b(er)nart in/
deen zijde den voirs(creven) ja(n)ne ha(n)narde en(de) woute(r) moreal in dande(re)/
alse vande(n) coste vande(n) getuge(n) die de voirs(creven) b(er)nart hadde doen dagen/
en(de) met den rechte dair af hij vanden voirs(creven) ja(n)ne en(de) woute(r)/
richtinge begerde ov(er)mids dat zij met hue(re)n voirs(creven) beleide de/
voirs(creven) sake vande(n) gedinge vanden goede(n) van lla lallasart int/
recht te love(n) getoge(n) hadde alsoe dat blijcte met der stad brieve(n)/
die hij dede lesen dair jegen de voirs(creven) jan en(de) woute(r)/
alligeerde(n) dat de jouff(rouwe) vand(er) bailrie(n) die hen den brief van/
hue(re)n beleide bekent hadde inde(n) hof te moege(n) rechts plege(n)/
en(de) o(m)me den stoot die de voirs(creven) b(er)nart heure dair inne dede/
bij machte van sijne(n) voirs(creven) beleide soe hadde d(er) selv(er) jouff(rouwe) den/
noot d(aer) toe gedwonge(n) dat zij om tot den rechte te comen/
tot hue(re)n goede(n) hadde doen leiden en(de) alsoe hadde(n) de selve/
geleidde opde(n) yerste(n) dach vande(n) gedinge ond(er) den ande(re) ind(er)/
aenspraken begeert inde(n) hof geremitteert te worde(n) des hen/
gedragen(de) tot den onthouden(e) vande(n) he(re)n scepen(en) wair o(m)me/
zij hoepte(n) vande(n) getugen coste en(de) anders des voirs(creven) b(er)narts ongeh(ouden)/
te wesen [en dat de voirs(creven) b(er)nart] hen hue(re) costen van hue(re)n getuge(n) en(de) and(er)s van rechte/
oplegge(n) soude(n) v(er)suekende dair af in beide(n) zijde(n) recht wert/
gewijst hebben de voirs(creven) p(ar)tie(n) van die(n) e(n)nige gebreke dat zij/
die volgen voe(r) den borg(er)meest(er) p(rese)nt(ibus) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick