SAL7342, Act: V°420.2 (642 of 649)
Search Act
previous | next
Act V°420.2  
Act
Date: 1448-06-20

Transcription

2020-06-03 by Pieter Soetewey
Van lodewijc bollens/
It(em) van dat gielijs van udekem van cortbeke ov(er)loe handeech geweest heeft/
aen lodewijc bollens alsoe hij openbairlijc int recht bekinde p(rese)nterde/
de selve gielijs de(n) selve(n) lodewijc te doen(e) een bedev(ar)t te straesborch nader/
stad recht o(m)me dat de voirs(creven) lodewijc d(aer) mede niet te vrede(n)/
zijn en woude wert gewijst bijde(n) he(re)n scepen(en) van loven(e) ter/
manissen smeyers dat de voirs(creven) gielijs met sijnre p(rese)ntacie(n) gestaen/
soude die te voldoen(e) na der stad recht oft des selfs lodewijcx/
moet te hebben p(rese)nt(ibus) pynnoc miles abs(oloens) pynnoc witte wynge/
willem(air) hortbeke junii xx
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick