SAL7343, Act: R°104.4 (184 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°104.4  
Act
Date: 1448-10-02

Transcription

2019-08-08 by Henri Brandenburg
It(em) na dien dat gielijs van udekem beclaecht hadde lodewijcken/
bollens inde banc te vaelbeke ond(er) tvo(n)nisse van ludick/
trecken(de) alsoe den selve(n) lodewijcke(n) uutder banc van belanden/
en(de) thoetvo(n)nisse van loven(en) dair ond(er) hij geseten es soe/
es ov(er)dragen beyde den p(ar)tien aengehoirt dat de voirs(creven)/
[giel(ijs) de] clachte afdoen sal en(de) oft hij den voirs(creven) lod(ewijcken) yet aensp(re)ken/
wille dat hij dat doen mach inde banc te belanden/
ald(aer) hij hem trecht gep(rese)nteert heeft act(um) in pleno/
(con)silio octobr(is) p(rim)[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer