SAL7343, Act: R°112.4-V°112.1 (190 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°112.4-V°112.1  
Act
Date: 1448-10-05

Transcription

2019-10-03 by Henri Brandenburg
Van janne vander voert/
Item tvonnisse tusscen janne de smet alse geleidt tot den goeden henricx/
vanden hoegenhuys geheten geldens in deen zijde ende hanne vand(er) voert/
van bethekem in dande(re) alse vander haven die de voirs(creven) jan de smet/
bij brieve(n) van v(er)sueke d(er) stad van loven(e) gepant ende aenvert hadde/
ten huyse des voirs(creven) jans vander voert dwelc gesciede mids der/
opdracht die de selve jan vander voert den voirs(creven) henricken vande(n)/
hoegenhuys gedaen soude hebben om betalinge te hebben van sekerder/
scout die de voirs(creven) jan vander voert den voirg(enoemde) henricken belanc/
mochte wezen Welc aenverden de selve vander voert meynde/
dat tonrechte gesciet wa(r)e aengesien dat hij de selve have aend(en)/
voirs(creven) henricken and(er)s niet v(er)bonden en hadde dan met (con)dicien/
te wete(n) dat de selve henric dair aen soude moegen v(er)vangen/
tghene bij segge(re)n ende goede(n) manne(n) dair toe genome(n) zijnde
//
bij submissien gesciet voe(r) scepen(en) van loven(e) oft uut(er)lic bij den raide/
vander stad bevonden soude worden dat de selve jan den voirs(creven) henr(icken)/
belanc soude wezen dair af duutsprake alnoch niet gesciet en/
was welke condicie de voirs(creven) jan onder den ande(re)n openbairlic thoe(n)de/
Was gewijst met desen woirden dat de voirs(creven) jan de smet met/
der pendingen oft aenverden der voirs(creven) haven te vroech op/
wa(r)e p(rese)nt(ibus) lombart pynnoc kersmake(re) vinc oct(obris) v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer