SAL7343, Act: R°123.3 (208 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°123.3  
Act
Date: 1448-10-23

Transcription

2019-10-23 by Henri Brandenburg
Item henric colve vorste(r) te loven(e) heeft geloeft he(re)n claze van sinte/
guerix ridde(r) meye(r) te loven(e) dat hij altijt bynne(n) drie dage(n) na dat/
hij des vande(n) selve(n) he(re)n claze bynne(n) zijne(n) huyse aende(n) kerchoff/
te love(n) geheten te sy(m)me al waert oic dat hij thuys niet en/
wa(r)e in p(rese)ncie(n) van twee(n) scepen(en) van loven(e) des v(er)maent zijn/
sal come(n) sal voe(r) den cancell(ie)r en(de) raide ons gened(ichs) he(re)n tsh(er)toge(n)/
te bruessel te rechte van zijnre versuemenissen dat hij henricke/
mostinc die hem bijden voirs(creven) meye(r) van ons gened(ichs) he(re)n wegen/
was doen houden heeft laten loepen ende v(er)antwerden hem voe(r)/
den cancell(ie)r en(de) raide van desmen hem ald(air) sal opleggen/
ende oic voldoen ten uut(er)sten des bij hem ind(er) manire(n) vand(er) came(re)n/
rechte ald(air) ov(er) hem uutgesproeken sal werden elc punt van/
desen op ene(n) bauduyn van vijfhondert rinsche gulden(en) tot/
ons gened(ichs) he(re)n behoef lynte(re) dormale octobris xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer