SAL7343, Act: R°135.6-V°135.1 (230 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°135.6-V°135.1  
Act
Date: 1448-11-08

Transcription

2023-10-27 by helga peeters
Item tvoirs(creven) beleit sal blive(n) en(de) liggen onder scepen(en) van loven(e) talsulcker/
meyni(n)gen dat de voirs(creven) henric vasont dair mede sal wercken gelijc/
hij geloeft heeft opde manie(r) hier nae gespecificeert yerst sal/
hij metten voirs(creven) beleide behulpen vrancken willem(air) dat hij vanden/
goeden der vors(creven) p(er)sone worde betaelt van xl gulden(en) saluyten oft
//
de werde viii mudden corens der maten van loven(e) ende twee peters/
ende eene(n) halve(n) eens metter cost van rechte die de selve/
vranck sal verleggen bij gebreke zijnd(er) schout voirs(creven) dae(re)n teynden/
sal hij behulpen steven smacht dat de selve steve(n) gelost/
sal worden van dien iiii guld(en) rijd(er)s lijfpensien dair voir de/
selve steve(n) des voirs(creven) jans borge aen wout(er)en dantijn [es bleve(n)] ende/
elder daer men bevynden mochte dat de selve jan met/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) den voirs(creven) steven geloeft hadde/
co(m)merloes te houden metter cost als boven Voirt sal dae(re)n teynde/
de selve henric[(us)] aende voirs(creven) goede behulpen merten vand(er)/
smyssen dat de selve merten vanden voirs(creven) janne gelost/
sal worden van alles ghens desmen bevynt dat de selve/
merten voirs(creven) den vors(creven) janne drabbe borge is ende dair hij/
den selve(n) m(er)ten met scepen(en) brieve(n) van loven(e) geloeft/
heeft scadeloes tontheffen(e) metter cost als boven teneynde/
van allen desen sal de voirs(creven) henr(icus) behulpen en(de) aen de selve/
goede pete(re)n vand(er) most dat hij betaelt sal worden vanden/
selven janne van dien viii mudden terwen ende viii mudden ghersten/
die de selve jan hem sculdich is insgelijcx metter cost opde manie(r)/
als boven bij alsoe dat de voirs(creven) p(ar)tien altijt ast behoeven sal/
ende zijns behulps te doen hebben selen de costen die hier inne/
behoeven selen uut geleeght te worden uut reyken en(de) betaelen/
selen sonder last des selfs henricx Oic salmen uut desen/
brieve goeden ofts behoeft de goede die de vors(creven) bekynd(er)s/
vercopen selen willen o(m)me de pe(n)ningen d(air) af comen(de) den/
voirs(creven) p(ar)tie(n) opde manie(r) boven geruert [te bekeren] ende den selve(n) p(ar)tie(n)/
genoegh gedaen zijnde salmen den vors(creven) bekynd(er)s hen/
brieve weder gheve(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer