SAL7343, Act: R°61.2 (121 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°61.2  
Act
Date: 1448-07-24

Transcription

2016-08-01 by Henri Brandenburg
Item willem vander hofstad alse geleidt tot de(n) goede(n) adriaens/
vanden steene en(de) die uut macht vande(n) selve(n) beleyde hadde/
doen opscrive(n) arnde vande(n) steene besund(er) vande(n) laethove en(de)/
chijse te wese(n) gelegen die meest(er) jan wile(n) vande(n) steene te/
houde(n) plach Aen welke goede de voirs(creven) ardt also hij meynde/
hem ongebruyc dede en(de) de sake so v(er)re gep(ro)cedeert is dat/
p(ar)tien stonde(n) op hare(n) dach va(n) thoene heeft geco(n)senteert ov(er)/
gegeven en(de) bekent dat hij bij machte vande(n) voirs(creven) beleyde noch/
gheenre ande(re) actien tot den selve(n) laethove en(de) chijse gheen/
recht eysscen en sal en(de) heeft van dien geheellijc gerenu(n)ciert/
en(de) hem vellich gekindt lomb(ar)t vync julii xxiiii
ContributorsAgata Dierick
Moderated byAgata Dierick
Last update: 2015-02-24 by Jos Jonckheer