SAL7343, Act: R°90.2 (160 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°90.2  
Act
Date: 1448-09-16

Transcription

2019-03-30 by Henri Brandenburg
It(em) es vorw(er)de wa(n)t dese schout comt rueren(de) uut i comescap bij hen gedaen van eenen steelen(en)/
panssiere oft de voirs(creven) jan bubbele(re) binne(n) desen middele(n) tide aflivich worde dat hij dan de voirs(creven)/
jan baers dat selve panssier wed(er) hebbe(n) sal en(de) de gelofte en sal alsdan va(n) gheenre w(er)de(n) zijn eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer