SAL7343, Act: V°119.1 (201 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°119.1  
Act
Date: 1448-10-19

Transcription

2019-10-10 by Henri Brandenburg
Van janne den rijke/
ende janne weyns/
Vanden gedinge dat geweest es voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(e) tusscen/
janne den rijken barbier van zichen(e) die voe(r) de so(m)me van xl rinsche/
gulden eens geleit es tot den goeden jannes vandoirne in deen zijde/
ende janne weyns in dande(re) Alse van ene(n) stuck eusels gelegen te/
zichen(e) t(er) plaetsen geheten ter heyden dijck dair inne de voirscr(even)/
jan weyns uut machte van enen beleide jonge(r) van daten/
dat dbeleit des voirs(creven) jans de rijke van woute(re)n de mu(n)te(re)/
den jongen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) gegoedt es nae/
dat de voirs(creven) jans weyns hem alre[hande] punten inden rechte hadde/
v(er)meten ende die niet bij gebringen en conste alsoe dair toe/
behoirde Ende de voirs(creven) jan p(rese)nteerde dat hij met viii rinsche/
gulden(en) en(de) zeke(re) costen die hij uutgeleecht heeft t(er) goeder/
rekeni(n)gen te vreden blive(n) woude want men hem niet meer/
sculdich en wa(r)e Hebben de he(re)n scepen(en) van loven(e) t(er) manisse(n)/
smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse dat den voirs(creven) janne de/
rijke de voirs(creven) goede op de p(rese)ntacie voirgerurt volgen sele(n)/
p(rese)nt(ibus) lombart pynnoc kersmake(re) abs(oloens) vinc lynte(r) dormale oct(obris) xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer