SAL7343, Act: V°120.2 (203 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°120.2  
Act
Date: 1448-10-21

Transcription

2019-10-23 by Henri Brandenburg
Vanden stoete opverstaen ende een wile tijts nu gehangen tusschen/
de eerwerdige he(re)n deken ende cap(it)le van sinte denijs te luydic/
op deen zijde ende lyebrecht van jandrain wynne d(er) voirs(creven) cap(it)len te/
foulz in dande(re) alse van alrehande rekeningen die de voirs(creven) p(ar)tie(n)/
deen metten ande(re)n hebben gehadt en(de) noch uutstaen met al/
tghene des zij deen metten ande(re)n hebben te scaffen(e) totten dage/
toe van heden hebben [hen] he(re)n henr(ic) splicker scolast(er) d(er) voirs(creven) cap(it)len/
ende vanden selve(n) des volcomentlijc gemechticht alst blijcte bij/
instrumente dair op gemaect in deen zijde ende de voirs(creven)/
lyebrecht in dande(re) van allen desen ghekeert en(de) gesubmitteert/
in segge(re)n en(de) vrindelijke effene(re)n Te weten(e) de voirs(creven) h(eer) henr(ic)/
in arnold(us) kyp sec(retaris) d(er) stat van loven(e) ende de voirs(creven) lyebrecht/
in gerard(us) van baussele oic secr(etaris) d(er) stat va(n) loven(e) die informacie/
tot alle sijden behoirlijc in gescrifte ov(er)genomen hebben(de) huer/
eendrechtige uutsprake hier af sullen doen bynne(n) drie(n)/
weken naestcomen(de) op dat in hen is ende evenverre het/
hen ontsplete soe sullen sij vanden saken halen vo(n)nisse/
va(n) scepen(en) van loven(e) ter cost van p(ar)tien opden wijn en(de)/
hebben geloeft de voirs(creven) p(ar)tien in weerszijde te houden gestentich/
wes bijden voirs(creven) secretar(issen) oft scepen(en) uutgesproken sal werden/
coram pynnoc kersmake(re) oct(obris) xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer