SAL7343, Act: V°134.1 (229 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°134.1  
Act
Date: 1448-11-07

Transcription

2023-10-27 by helga peeters
It(em) want jan vand(en) rode gehete(n) de coste(re) alse geleidt na de(n) rechte d(er)/
stad va(n) loeven(e) tot den goede(n) willems va(n) dyepenbeke opde(n) dach va(n)/
heden hadde doen inscriven jacop speelberch die he(m) ongebruyck dede tot/
de(n) goede(n) hier onder bescreve(n) inde(n) yerste(n) tot de(n) huyse en(de) hove met/
zijne(n) toebehoirte(n) gelijc dat gelege(n) es inde prochie va(n) putte tussce(n) de(n)/
goede(n) der kijnde(re)n keld(er)mans en(de) tshe(re)n strate It(em) tot i(½) boende(re)n lants/
gelege(n) ald(air) tussce(n) de(n) goede(n) der kijndere(n) wout(er)s wile(n) vande(n) vortkene/
ende tshe(re)n strate voirs(creven) ald(air) de voirs(creven) jacop niet en qua(m) so hebbe(n) de/
he(re)n scepen(en) va(n) loeven(e) ter manissen smeyers gewijst voir een vo(n)nisse/
datme(n) de(n) voirs(creven) jan va(n) rode vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal inde/
macht van sijne(n) beleyde voirs(creven) also v(er)re dat noch voir hen come(n) es/
p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t pynnoc kersmake(re) abs(oloens) vyc dormale no(vem)[br(is)] vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer