SAL7343, Act: V°61.1 (122 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°61.1  
Act
Date: 1448-08-22

Transcription

2020-11-10 by Henri Brandenburg
Item wout(er) van ranshem sone jans wilen van ranshem woenen(de) ter beke/
inde p(ro)chie va(n) wackerzeele en(de) jan va(n) ranshem zijn sone p(ri)[(us)] ema(ncipa)[t(us)]/
en(de) everart rijstman woenen(de) te loeven(en) op de biest hebbe(n) geloeft/
ind(ivisim) wale en(de) scadeloes te lossen en(de) geheelijc tontslane henr(ic) colve/
vorste(r) te loeven(e) tussce(n) dit ende sinte m(er)tens dach naestcomen(de) va(n)/
dien viii(½) guld(en) rijd(er)s lijfpensien die jan en(de) b(er)thelmeeus va(n) bruysten/
geheten van belanden(en) gebruede(re)n wout(er) va(n) ranshem en(de) willem smet/
als p(ri)ncipale en(de) henr(ic) colve als borghe v(er)cochte(n) janne zedele(re) den/
jongen en(de) g(er)trude(n) van langerode zijne(n) wive en(de) ten lancste(n) levende(n)/
live va(n) hen beyde(n) den derden dach va(n) dece(m)bri int jaer xiiii[c] xliii/
gelijc de(n) selve(n) brief vander lijfpensien die de voirs(creven) henr(ic) colve/
te hemweert heeft en(de) dair inne voirt p(ri)ncipalijc jan ende/
b(er)thelmeeus va(n) bruysten de(n) voirs(creven) woute(re)n van ranshem en(de) willem/
smet gelooft hebben scadeloes tontheffen uutwijst En(de) voirt dat/
zij oplegge(n) en(de) betale(n) sele(n) binne(n) de(n) selve(n) tijde de(n) voirs(creven) henr(icken)/
alsulke(n) pachten en(de) costen van rechte als de voirs(creven) henr(ic) in tv(er)volch/
vand(er) voirs(creven) sake(n) om gelost te werde(n) het zij over janne van/
belanden(en) b(er)thelmeeuse oft wout(ere)n va(n) ranshem uutgeleecht en(de)/
betaelt heeft oft dat sij binne(n) de(n) selve(n) tijde de(n) selve(n) wout(ere)n/
selen leve(re)n ind(er) vroente(n) te loeven(e) waert de(n) selve(n) woute(re)n/
best gelieft also hij nu d(aer) inne es ongepraemt en(de) ongehacht/
va(n) eene(n) yegelik(n) en(de) d(aer) hij binne(n) de(n) selve(n) tide wed(er)o(m)me heeft/
gelooft te come(n) om d(aer) te blive(n) tot der tijt dat hij de(n) voirs(creven)/
henr(icken) volcomelijc sal hebbe(n) v(er)nuecht va(n) al des hij va(n) recht/
in hem gehoude(n) sal wesen oft dat hij hem met rechte sal/
hebbe(n) vande(n) h selve(n) henr(icken) ontslage(n) Et duo p(ri)mi insup(er) p(rim)[(us)]/
reliquu(m) suu(m)? f(aciet)? aug(usti) xxii
ContributorsAgata Dierick , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-02-24 by Jos Jonckheer