SAL7343, Act: V°97.1 (173 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°97.1  
Act
Date: 1448-09-24

Transcription

2019-06-05 by Henri Brandenburg
T vo(n)nisse tussce(n) ernoul de rous die met gad(er)s jacoppe ende/
marie(n) de rous sijne(n) brued(er) ende zuster geleidt es tot de(n) goeden/
wout(er)s wile(n) vander rous huers vad(er)s in deen zijde en(de) reynnar/
de longpreit die gegoet en(de) geerft es in twee m(ud)[de] corens/
erfs pachts aen ende op alle de goede die b(er)nar wile(n) de rous/
houdende was te jandrain le grant en(de) dair omtrint in/
dande(re) Alse van i huyse en(de) hove met zijne(n) toebehoirte(n) gelege(n)/
te jandrain tussce(n) [vacat]/
welc huys de voirs(creven) reynnar meynde dat zijn pant voir de(n)/
voirs(creven) erfpacht ware en(de) sculd(ich) wa(r)e te blive(n) bij zekere(n) redene(n)/
die hij d(aer) toe inde(n) rechte dede segge(n) Jege(n) dwelc de voirs(creven)/
ernoul hem v(er)antw(er)den(de) seyde dat tvoirs(creven) huys de(n) voirs(creven) wile(n)/
woutere(n) vander rous toebehoirde en(de) dat hij des zittende in/
volle(n) stoele machtich was ter tijt alse tselve beleyt gesciede/
Was gewijst met desen woirde(n) na aensprake v(er)antw(er)de(n) en(de)/
thoenisse van beyde(n) p(ar)tie(n) dat alsulke(n) aensprake alse de/
voirs(creven) reynnart gedaen hadde te(n) voirs(creven) ernoul w(er)t dat die/
den voirs(creven) ernoulde noch sijne(n) beleyde aen tderde(n)deel vande(n)/
voirs(creven) huyse gheen onstade doen en soude p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) scabinis/
sept(embris) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer