SAL7344, Act: R°1.3 (2 of 645)
Search Act
previous | next
Act R°1.3  
Act
Date: 1449-06-23

Transcription

2014-07-08 by Agata Dierick
It(em) de voirs(creven) claes pied(er)s in p(rese)ncia heeft openbaerlijc q(uitgescouden)?/
daneele en(de) augustine nabbe gebruede(re)n van arschot v(oer)?/
en(de) iy yegewelken geloften condicien vorwerden scepen(en) brie(ven)/
en(de) and(er)s uut ocsuyn vanden welken de selve gebruede(re)n ten s(elven)/
claese weert gehoude(n) moege(n) zijn in e(n)niger manire(n) ken.../
hem van dien volcomelijc en(de) al voldaen geloven(de) de(n) be.../
gebruede(re)n gheensins aen te spreken in ghene(n) rechte gheest(lijc)/
noch werlijc bij hem selve(n) noch bij nyemande anders (in)/
gheend(er) manire(n) behoudelijc dat dese quitan(cie) de(n) voirs(creven)/
clase gheen hinder wesen en sal aen alsulke(n) geluft(en) .../
waerscape(n) van ene(n) beemde te langdorp gelege(n) en(de) van/
v rijd(er)s tsjairs op div(er)se pande oic ald(air) gelege(n) en(de) van xx/
rijd(er)s eens die de voirs(creven) daneel den voirs(creven) clase voe(r)/
scepen(en) van loven(en) arschot in m(er)te en(de) junio lestleden geloeft/
na inhoudt der scepen(en) brieve(n) dair op gemaect cor(am) eisd(em)/
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2014-03-21 by Inge Moris