SAL7345, Act: R°10.1 (14 of 628)
Search Act
previous | next
Act R°10.1  
Act
Date: 1451-07-08

Transcription

 by 
It(em) henr(ic) vande(n) stade en(de) jan va(n) vlasselair die met joha(n)nese opde(n) berch en(de) henr(ic)/
van boesschot huerd(er) wed(er)p(ar)tie(n) in beyden zijde(n) gewijst sijn tot hue(re)n thonisse/
hebbe(n) dach d(aer) toe genome(n) van hede(n) in xiiii nachte(n) te mistide p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us)/
scab(inis) dempto mych(aele) abs(oloens) julii viii[a]
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-10-24 by Inge Moris