SAL7345, Act: R°198.3 (322 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°198.3  
Act
Date: 1452-01-15

Transcription

2019-02-01 by Chris Picard
It(em) de scepen(en) va(n) vaelbeke die beclaecht hadde(n) ruele(n) van/
erpe voir de so(m)me van xxv rijd(er)s en(de) op hede(n) dach hadde(n) hebbe(n)/
dien dach uutgestelt tot va(n) hede(n) in xiiii nachte(n) om dien alsdan/
te diene(n) gelijc hij op hede(n) gedaen soude hebben eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer