SAL7345, Act: R°210.2 (349 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°210.2  
Act
Date: 1452-01-22

Transcription

2019-06-28 by Chris Picard
It(em) jacop vande(n) wairde na(tuer)lijc sone daneels vande(n) wairde heeft geloeft/
janne van coudenberge tsijnre maenisse(n) ov(er) te gheve(n) ende in [zijne(n)] hande(n) te/
te leve(re)n alsulke(n) ii scoutbrieve als hij ond(er)heeft d(aer) af den eene(n) die/
jouffr(ouwe) hadewijch den voirs(creven) jacope(n) en(de) janne voirmaels sprekende/
vander so(m)men van ii[c] pont oud(er) gr(ote) tornoese(n) en(de) de(n) ande(re)n die naemaels/
de voirs(creven) jacop met jouffr(ouwe) hadewige(n) zijne(n) wive de(n) selve(n) janne/
va(n) coudenberge vand(er) so(m)men van iiii[c] rijders bekent hebbe(n) om hem/
alsdan dair mede te doen leyde(n) totte(n) goede(n) der voirs(creven) gehuyssche(n) en(de)/
te v(er)reycken alsulke(n) genoech doen ende waerscap dair inne de voirs(creven)/
jacop te hemwert in gebreke es en(de) alsulke(n) so(m)me(n) va(n) pe(n)ninge(n) alse/
de voirs(creven) jan voir den voirs(creven) jacope(n) aen janne van oerbeke vorste(r)/
te loven(en) betale(n) sal Voirtaen heeft geloeft de selve jacop den/
voirg(enoemde) janne gehulpich te sijne en(de) alle zijne macht dair toe/
te doene en(de) te v(er)volge(n) met rechte dat jan va(n) coudenberge/
crige(n) mach en(de) in hande(n) hebbe(n) alsulk(er) brieve als jacop ond(er) de/
stad va(n) loven(en) bracht heeft aengaende de(n) huyse inde dorpstrate/
den wijngarde inde groeve met alle(n) hue(re)n toebehoirte(n) en(de) va(n) zeke(re)n/
chijse en(de) rinte(n) gelijc de brieve dair af gemaect dat inhoude(n)/
It(em) sal noch de voirs(creven) jacop den voirs(creven) janne aen daneele voirs(creven)/
sonder e(n)nich simulatie helpe(n) v(er)volge(n) alsulke(n) tacht(er)heit alsme(n)/
bevinde(n) sal den voirs(creven) daneele ten voirs(creven) zijne(n) sone wert/
gehoude(n) te sijne in afslage vande(n) genouchdoen It(em) en(de) oft de voirs(creven)/
jan tussche(n) dit en(de) sint jansmisse naestcomen(de) va(n) der voirs(creven)/
es niet geconteert en conste geworde(n) so heeft geloeft de voirs(creven)/
jacop alsdan oft bynne(n) xiiii nachte(n) dair nae ongemaent te loven(en)/
in e(n)nich vande(n) vroente(n) te comen ind(er) manie(re)n hij nu gesete(n) heeft/
en(de) van dair niet te sceyde(n) voe(r) derre tijt toe dat hij v(er)enicht [v(er)nuecht]/
sal wese(n) cor(am) lye(mingh)en abs(oloens) januar(ii) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer