SAL7345, Act: R°223.3-V°223.1 (366 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°223.3-V°223.1  
Act
Date: 1452-01-31

Transcription

2019-07-31 by Chris Picard
It(em) henric vande(n) zijpe sone willems vande(n) zijpe in p(rese)ncia heeft genome(n)/
ende bekent dat hij genome(n) heeft van dyericke va(n) langrode een wintmole(n)/
te herent geleg(en) mette(n) molenhuyse(n) en(de) alle(n) ande(re)n toebehoirte(n) toebehoirende/
dyericke van langrode voirs(creven) Te houde(n) en(de) te hebbe(n) alsoe lange als jacop/
die va(n) diericke(n) genome(n) heeft Te wete(n) va(n) half loymaent lestlede(n) eene(n)/
t(er)mijn va(n) ix jae(re)n jae(re)n lanc vervolgende elx jairs dae(re)n bynne(n)/
voir en(de) o(m)me xvi mudde(n) corens goet ende payabel der mate(n) va(n)/
loven(en) en(de) (½) mudde schuermeels Te wete(n) talle(n) vierdel jairs/
iiii mudde en(de) (½) [thalf] mudde schuermeels alle jae(re) op dierste virdel/
jairs te betale(n) en(de) te herent te leve(re)n quolibet ass(ecutu)[m] Met/
vorwerde(n) dat de voirs(creven) henric talle(n) iii jae(re)n oft hem gelieft/
sceyde(n) mach bij alsoe dat hijt altijt den voirs(creven) jacop een/
half jair te vore(n) segge(n) sal It(em) es vorwerde dat de voirs(creven)/
henric de voirs(creven) mole(n) houde(n) sal op zijne(n) d cost den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde va(n) alle(n) ty(m)meringe(n) en(de) gaende wercke dair/
toe dieric hem die stoffe leve(re)n sal uutgesceyde(n) wairt dat/
/ dair gebrake eene(n) geheele(n) nuwe(n) ganck oft gestel dair toe/
sal hem de voirs(creven) dyeric bove(n) de stoffe zijn dachue(re)n betale(n)/
It(em) sal henr(ic) oic de voirs(creven) mole(n) houde(n) van smeere liechte/
en(de) va(n) wettinge op zijne(n) cost It(em) want de voirs(creven) dyeric/
den voirs(creven) henric leent tsijne(n) income(n) iiii mudde corens soe/
eest vorwerde dat de selve henric he(m) die weder leve(re)n [betale(n)] sal/
ten yerste(n) vierdel jairs It(em) sal de voirs(creven) henric thuys voirs(creven)/
houde(n) van wande en(de) van dage dake en(de) dierick sal stroe/
dair toe leve(re)n en(de) oft bynne(n) den tijde voirs(creven) de molen stille/
staende en(de) niet gemale(n) en conste bij gebreke va(n) ty(m)meringe(n)/
oft derre gelike(n) sake(n) dat dat stillestaen bove(n) drie dage(n) de/
voirs(creven) dieric den voirs(creven) jacop henricke(n) van zijne(n) pachte/
afslaen sal iud(oco) abs(oloens) col(onia) januar(ii) ulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer