SAL7345, Act: R°230.2 (387 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°230.2  
Act
Date: 1452-02-08

Transcription

2019-11-29 by Chris Picard
Item arnt lambrechts woenen(de) te hev(er)le in p(rese)ncia heeft genome(n)/
en(de) bekint dat hij genome(n) heeft tegen roelofve vander elst/
den jonghen thof metten wynnende lande beempden eeusele(n)/
bogaerden en(de) allen zijnen toebehoerten toebehoe(re)nde jouffr(ouwe)/
katlijnen vand(er) huffle gelegen te heverle geheten ter elst Te/
houden te hebben en(de) te wynnen(e) van half merte naestcomende/
eenen t(er)mijn van vi jae(re)n deen na dande(r) sond(er) middel vervolgen(de)/
elx jaers dae(re)nbynnen o(m)me en(de) voe(r) xviii(½) mudde rox der/
maten van loven(en) goet en(de) payabel en(de) o(m)me xix hollan(sche) guld(en)/
alle jae(r) tvors(creven) coren ts(int) andries messe apostels en(de) tvoirs(creven) gelt sinte/
m(er)tensmesse te betalen en(de) tvoirs(creven) coren te loven(en) te leve(re)n daert/
den vors(creven) roelofve gelieve(n) sal q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] En(de) es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) wynne zijne(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde de vors(creven) lande wynnen/
werven en(de) ov(er)messten sal gelic rengenoeten bove(n) en(de) beneden te/
weten(e) den wynterart op iiii getidege voe(re)n en(de) de stortte eens o(m)megedae(n)/
en(de) also tsijnen afscheid(en) laten Vort es vorweerde dat de vors(creven)/
wynne alle jae(r) int vors(creven) hof leve(re)n sal xl mandelen walms/
o(m)me de huysinghe d(aer) mede te decken en(de) alsmen die daer v(er)decken/
sal sal de vors(creven) wy(n)ne den wercluden den montcost geven en(de)/
de voirs(creven) roelof die dachue(re)n It(em) sal de vors(creven) wynne de helicht/
vanden vruchten te loven(en) op sijne(n) cost leve(re)n daert hem gewijst/
sal wordde(n) It(em) sullen die vors(creven) wynne en(de) roelof moegen scheide(n)/
oft hen gelieft te(n) halve(n) t(er)mijne bij also dat zijt deen den/
ande(re)n een half jae(r) te voe(re)n condigen zullen Inde sunt fid(eiussores)/
p(re)d(i)c(t)i coloni joh(annes) walterus et roeland[o] eius f(ilius) p(rim)us emancip(atus)/
et p(ri)m(us) iud(oco) abs(oloens) colonia febr(uarii) viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer