SAL7345, Act: R°239.2 (404 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°239.2  
Act
Date: 1452-02-17

Transcription

2020-03-20 by Chris Picard
Item want jan vranx die geleit es totten goede(n) der voirs(creven)/
gehuysschen opden dach van heden hadde doen inne scrive(n)/
den vors(creven) janne vand(er)rijt die hem aende goede hier/
na bescreve(n) ongebruyc pijnde te doene Te wete(n)/
aen huys en(de) hof met eenen boend(er) lants d(aer) bij gelege(n)/
te vorst naest den goeden henricx belcx It(em) aen een/
zille lants gelege(n) bij smolnere naest den goede(n) goessens/
claus Item aen (½) zille lants gelege(n) voe(r) lod(ewicke) neefs/
naede naest den goeden henr(icx) reynse reynkens It(em) ae(n)/
i zille beemps gelege(n) inden cruywinckel naest den/
goeden meester arnts belcx It(em) aen v vierdel beemps/
gelege(n) opde vyncbeempde naest den goede(n) pet(er)s ridd(er)s/
ridde(r) It(em) aen een eusel gelege(n) inde moye naest/
den goeden des p(er)soens van vorst It(em) aen (½) boender/
lants gelege(n) naest den kynde(re)n jans ro(m)bouts It(em)/
aen (½) boend(er) lants gelege(n) aende laerstrate tusschen/
de goede gorts h(er)mans en(de) de gemeyn strate It(em)/
aen (½) zille beemps gelege(n) opt aa naest den goeden/
henr(icx) smets It(em) aen (½) boend(er) lants gelege(n) te herssele/
tusschen de strate en(de) gheerds vanden dijke kyndere/
It(em) aen i vierdel wijng(ar)ts gelege(n) bij wijcx kynde(re) It(em)/
aen ii hollan(se) guld(en) erflic op zeke pande jans va(n)/
opstalle gelege(n) te herssele Aldaer de vors(creven) jan vand(er)/
rijt de vors(creven) goede niet aen en sprac hoe wel nochta(n)/
hij voe(r) trecht stont soe es geweze(n) met vo(n)nissen d(er) scepen(en)/
van loeven(e) datme(n) den vors(creven) geleid(en) houden sal inde machte/
van zijne(n) vors(creven) beleide so v(er)re dat noch voe(r) he(n) come(n) es/
p(rese)ntib(us) m(ychaele) abs(oloens) witte iud(oco) abs(oloens) wynge willem(air) colonia febr(uarii) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer