SAL7345, Act: R°249.4 (421 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°249.4  
Act
Date: 1452-02-28

Transcription

2020-05-07 by Chris Picard
It(em) pet(er) vand(er) most bryede(r) heeft gelooft laureyse van wy(n)ge wa(n)t de/
selve laureys bij ordinan(cie) vande(n) rade vand(er) stad de(n) voirs(creven) pete(re)n heeft/
ov(er)gegeve(n) x holl(anse) gul(den) te xvi stuv(ers) iii pl(acken) en(de) xviii mit(en) die de selve/
laureys onder hadde gecome(n) vand(er) goede(n) d(er) weduwe(n) wile(n) jans drabbe/
midts zeke(re)n scouwe(n) die de selve weduwe en(de) jan hue(r) sone de(n) voirs(creven)/
pete(re)n sculdich ware(n) in gevalle oft gebuerde dat de selve laureys vand(er)/
voirs(creven) so(m)me(n) va(n) yemande aengesproke(n) worde last oft co(m)mer hadde in wat/
manie(re)n dat geboirde dat hij d(aer) af de(n) voirs(creven) laureise lasteloes sal/
houde(n) en(de) ontheffe(n) witte willem(air) febr(uarii) ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer