SAL7345, Act: R°259.1 (438 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°259.1  
Act
Date: 1452-03-04

Transcription

2020-08-24 by Chris Picard
Also als jacop va(n) orshage(n) mett(er) stad brieve(n) va(n) loeven(e) hadde/
doen ontbiede(n) en(de) insc(ri)ve(n) ja(n)ne de smet va(n) mechlen zijne(n)/
zwagher die bij machte va(n) guedinge(n) va(n) scepen(en) br(ieve) van/
loeven(e) in alle(n) zijne(n) goede(n) gegoet en(de) geerft is om deswille/
dat hij de(n) selve(n) janne en(de) zijnre guedinge(n) midts zeke(re)n vorw(er)de(n)/
die hij d(aer) af met he(m) aengegaen ware also hij seyde mey(n)de/
aen te spreke(n) D(aer) op p(ar)tie(n) in hue(re)n redene(n) bij de(n) rade vand(er) stad/
gehoirt zijn en(de) es de sake bij de(n) selve(n) rade gesedt voir meye(r)/
en(de) scepen(en) va(n) loeven(e) Ald(aer) de voirs(creven) jacop aensprac de(n) voirs(creven)/
ja(n)ne zijne(n) zwagher seggende dat hij he(m) gelofte soude/
hebbe(n) gedaen zijn brieve in sijne(n) hande(n) ov(er) te gheve(n) sond(er)/
e(n)nige bezunde(re) te specificere(n) biedende d(aer) op thoenisse Op/
dwelc de voirs(creven) jan smet he(m) v(er)antw(er)de en(de) seyde dat die/
aensprake ydel ware en(de) in rechte niet gefundeert Also/
dat de scepen(en) met hue(re)n vo(n)nisse hier af wijsde(n) dat de/
aensp(ra)ke des selfs jacops va(n) gheene(n) rechte en ware en(de) oft/
hij aenspreke(n) woude dat hij dat dade met rechte en(de)/
met woerde(n) va(n) rechte Na de(n) welke(n) de voirs(creven) jacop/
zijn voirs(creven) aensprake v(er)nuwede d(aer) inne hij niet voirt/
en sedtte d(aer) met hij na recht yet gewy(n)nen conste noch/
en boodt te thoene(n) des he(m) te scade(n) mocht come(n)/
.. des de(n) welke(n) de he(re)n scepen(en) va(n) loeven(e) te(n) uterste(n)/
t(er) manisse(n) smeyers wijsde(n) voir i vo(n)nisse na aensp(ra)ke/
en(de) v(er)andw(er)de(n) va(n) beyde(n) p(ar)tie(n) dat alsulke(n) aensp(ra)ke/
als de voirs(creven) jacop tot de(n) voirs(creven) ja(n)ne zijne(n) zwagher/
gedaen hadde de(n) selve(n) ja(n)ne gheen onstade doen en/
soude cor(am) lye(mingh)[en] jud(oco) abs(oloens) wynge willem(air) col(onia) m(ar)tii iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer