SAL7345, Act: R°259.2-V°259.1 (439 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°259.2-V°259.1  
Act
Date: 1452-03-04

Transcription

2020-08-24 by Chris Picard
Ter stont na de(n) voirs(creven) vo(n)nisse beclaechde de voirs(creven) jacob/
wed(er)om de voirs(creven) ja(n)ne de smet voir m engelsch(en) noble(n)/

//
d(aer) om de voirs(creven) jan de smet hem v(er)tooch bijde(n) burg(er)meest(er)/
en(de) rade vand(er) stad begheren(de) wa(n)t hij aldus vande(n) voirs(creven)/
sijne(n) zwagh(er) sond(er) reden(en) en(de) bescheyt alse hij meynde/
belast worde dat de voirs(creven) sijn zwagh(er) cleeren [soude] de/
aenticht die hij tot hem hebben mochte en(de) de voirs(creven)/
jan woude d(aer) op also duechdelijc antw(er)de(n) dat moegelijc/
een yegelijc des te vrede(n) staen soude En(de) oft hij he(m)/
and(er)s dan hij op hede(n) inde(n) rechte voir meye(r) en(de) scepen(en)/
geruert hadde niet en hadde te thijde(n) dat hij ten/
dan ongemoeydt woude late(n) D(aer) op de voirs(creven) jacop/
openbaerlijcke antwerde dat hij wael geloefde dat/
hij gheen andere aenticht dan hij op hede(n) voirtgesedt/
mocht hebben en(de) hadde en(de) oft hem die niet diene(n) en/
mochte so moeste hij doeghen en(de) lijde(n) d(aer) op he(m) bij den/
rade vand(er) stad ter stont inder jege(n)woirdich(eit) geseecht/
was dat hijten vande(n) selve(n) poente niet aenspreke(n) en/
soude moeghen en(de) also was de voirs(creven) jacop te vrede(n)/
vande(n) voirs(creven) jacop ja(n)ne zijne(n) swagh(er) en(de) schout de voirs(creven)/
claghe volcomelijc quite cor(am) ty(m)ple substi(tu)[to] burg(imagistro) kersmake(re)/
et pl(uri)b(us) aliis de consilio m(ar)tii q(ua)rta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer