SAL7345, Act: V°202.3 (328 of 628)
Search Act
previous | next
Act V°202.3  
Act
Date: 1452-01-18

Transcription

 by 
It(em) also als inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(en)/
op in sat(er)d(ach) lestlede(n) ten lesten dingdage d(aer) in rechte stonde(n)/
malc jege(n) ande(re)n henric boelart in deen zijde en(de) henr(ic)/
van dyoen in dande(r) die in wed(er)zijde(n) tot hue(re)n thoenisse/
waren gewijst en(de) te dier tijt de voirs(creven) henric van dyoen/
vande(n) rechte schiet sond(er) dach va(n) thoene(n) zij(n)re vors(creven) p(ar)tie(n)/
te thoene(n) oft selve aen te neme(n) So es uut v(er)volge/
des voirs(creven) henr(ix) boelarts [va(n) dyoen] op de(n) dach va(n) hede(n) bij/
vo(n)nisse der scepen(en) va(n) loeven(en) gecleert wa(n)t de sake/
aencleefde erflicheiden dat de(n) dach va(n) thoenisse t(er) genechte(n)/
va(n) xiiii nachte(n) soude diene(n) p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) ex(cep)[to] mych(aele) abs(oloens) ja(nuarii) xviii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer