SAL7345, Act: V°216.1 (356 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°216.1  
Act
Date: 1452-01-27

Transcription

2019-06-28 by Chris Picard
It(em) peter vlaye sone wilen arts heeft gehuert en(de) bekint dat/
hij gehuert heeft jege(n) weyne ramp(ar)t zijn heerlich(eit) en(de) meyerie(n)/
gelege(n) te wersbeke [en(de) te molenbeke in sijne(n) twe(e) hove(n) ald(aer) hoven(de)] en(de) d(aer) omtrint Te houde(n) en(de) te hebbe(n) va(n)/
kersmisse naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) sesse jaer lang v(er)volgen(de) elcx/
jaers d(aer)enbinne(n) om xxxiiii scilde will(el)mus aut val(ent) alle jae(r) tderdel/
d(aer) af te kersmisse tderdel d(aer) af te paessche(n) en(de) tderdel d(aer) af tsint/
jansmisse te bet(alen) en(de) te loeven(en) te leve(re)n q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) pet(er) alle de chijse en(de) pacht [des voirs(creven) weyns] hie(re)nbinne(n) heffen en(de)/
te hemw(er)t hebbe(n) sal tsijne(n) p(ro)fite Maer de pe heerlich(eit) va(n) pontpe(n)ni(n)ge(n)/
sal hij v(er)ware(n) wel en(de) loflijc also dat de voirs(creven) weyn d(aer) bij gheen/
scade en lijde en(de) de p(ro)fite(n) d(aer) af reken(en) en(de) de(n) selve(n) weyne bet(alen)/
gelijc d(er) principaeld(er) schout It(em) es vorw(er)de dat zij binne(n) de(n)/
yerste(n) iii jare(n) va(n) malcande(re)n sceyde(n) moege(n) oft hen gelieft bij/
also dat de ghene die also scheyden wilt dat de(n) ande(re)n/
een half jaer te voe(re)n seggen sal lyemi(n)gen m(ichaele) absoloens ja(nuarii) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer