SAL7345, Act: V°216.2 (357 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°216.2  
Act
Date: 1452-01-25

Transcription

2019-06-28 by Chris Picard
It(em) na de(n) vo(n)nisse bij de(n) he(re)n scepen(en) va(n) loeven(en) in dec(embris) lestlede(n) gewese(n) tussce(n) ja(n)ne/
vande(n) borchove(n) die na de(n) rechte d(er) stad va(n) loeven(en) come(n) es en(de) beleit totte(n) goede(n)/
jans haye in deen zijde en(de) ja(n)ne m(er)celijs de(n) jonge(n) zijne(n) zwag(er) in dande(r) sijn come(n)/
in gescille voir de(n) rade vand(er) stad de selve p(ar)tie(n) Ald(aer) de voirs(creven) ja(n) m(er)celijs/
meynde bij alrehande reden(en) dat de voirs(creven) jan vande(n) borchove(n) he(m) een deel/
vande(n) goede(n) inde(n) selve(n) vo(n)nisse geruert tonrechte voirhielde meynen(de) dat/
he(m) tsurplus va(n) des van dien mocht ov(er)schiete(n) bove(n) zijn ix m(ud)[de] core(n)s die he(m)/
in huweliker vorwerden waren gegeve(n) te hemw(er)t soude come(n) en(de) dat hij/
d(aer) af zijns wijfs kintsgedeelte sculdich ware te trecke(n) D(aer) jege(n) de voirs(creven)/
jan vande(n) borchove(n) hem v(er)antwerde en(de) meynde dat he(m) de voirs(creven) goede volge(n)/
soude(n) en(de) sculdich ware(n) te volge(n) en(de) dat hij va(n) dien soude blive(n) inde macht/
va(n) zijne(n) brieve(n) en(de) vo(n)nisse(n) tott(er)tijt voird(er) soude hebbe(n) bewijst dan hij noch/
ter tijt hadde gedaen dat de voirs(creven) goede bove(n) hue(re)n co(m)mer die de voirs(creven) ja(n)/
haye jaerlijcx d(aer) af moest betalen beter ware(n) dan tderdendeel vand(en) goede(n)/
henricx wile(n) va(n) stakenborch was als de voirs(creven) jan haye zijn docht(er)/
nam Waert bij den rade vander stad gecleert voir reden(en) en(de)/
recht dat de voirs(creven) jan m(er)celijs noch ter tijt so vele niet bij gecleert/
en hadde de voirs(creven) jan vand(en) borchove(n) en ware sculdich inde macht/
van zijnen scepen(en) brieve(n) en(de) vo(n)nisse gehoude(n) te werden cor(am) abs(oloens)/
lyntre burg(i)m(a)g(ist)ris et pl(ur)ib(us) aliis ja(nuarii) xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer