SAL7345, Act: V°225.1 (376 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°225.1  
Act
Date: 1452-02-05

Transcription

2019-07-31 by Chris Picard
Tvo(n)nis tusschen symone meys met gherde en(de) henricke meys/
gebruede(re)n die geleyt zijn totten goeden des selfs symoens/
in deen zijde en(de) gheerde vanden bossche in dande(r) alse van/
xiii hollan(se) guld(en) die de voirs(creven) aenlegg(er)s seyden dat de/
voirs(creven) symoen bij handen des voirs(creven) gheerts vand(en) bossche/
gesonden hadde henr(icke) vand(en) bossche en(de) dat de selve gheert/
vand(en) bossche voe(r) dat gelt verantweert en(de) geloeft hadde/
Daer tegen de selve gheert seyde dat hij tvoirs(creven) gelt vand(en)/
voirs(creven) symone en(de) tot zijnd(er) begheerte(n) ontfange(n) hadde en(de)/
dat gedrage(n) henr(icke) vand(en) bossche en(de) dat hij den/
voirs(creven) symone d(aer) af niet geloeft en hadde noch toegeseeght/
and(er)s dan als boode dat gelt te dragen dwelc hij/
also gedaen hadde en(de) en wae(r) d(aer) af den vors(creven) symone noch/
den geleiden niet sculdich p(rese)nterende d(aer) af zijne(n) eedt/
Es gewijst wae(r) gheert vand(en) bossche dien eedt dade/
dat hij d(aer) mede gestaen soude den welken die selve/
gheert gedae(n) heeft p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) excepto wynghe/
febr(uarii) v
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer