SAL7345, Act: V°227.1 (379 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°227.1  
Act
Date: 1452-02-07

Transcription

2019-07-31 by Chris Picard
Item joes stercx woenen(de) te weerde in p(rese)ncien d(er) scepen(en) van lov(en)/
gestaen heeft genomen en(de) bekynt dat hij genomen heeft tegen/
lambrechte van wynge rintmeester m(ijns) he(re)n van croy de wouwers/
den voirs(creven) hee(r) g toebehoe(re)nde gelegen te vaelbeke met allen/
hue(re)n toebehoerten Te houden te hebben en(de) te gebruyken van/
inganc meerte naestcomen(de) eenen termijn van vijf jae(re)n lanc/
deen na dande(r) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)nbynnen/
o(m)me en(de) voe(r) xx guld(en) pet(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n (et)c(etera)/
te xviii stuv(er)s tstuc alle jae(re) te paesschen te bet(alen) den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] It(em) sal de vors(creven) joes sculdich/
zijn de voirs(creven) wouw(er)s alle jae(re) tweewerf tov(er)mayen It(em)/
sal de vors(creven) joes moege(n) doen maken een vijsch schuyte/
op also dat hij d(aer) toe te hulpen sal hebben een eycke vand(en)/
bossche m(ijns) voirs(creven) he(re)n d(aer) toe goetgenoech zijnde It(em) sal/
de(n) vors(creven) joes totten vors(creven) wouw(er)s vand(en) vors(creven) rentmeest(er)/
gelevert wordden een goote d(aer) toe orberlijc sijnde o(m)me/
geleeght te wordden aende(n) wouwe(r) gehete(n) den kympene(r)/
It(em) sal de vors(creven) joes sculd(ich) zijn de vors(creven) wouwers also/
wael gewracht en(de) gerepareert te laten gelijc hem/
die gelevert wae(re)n bij vier goede ma(n)nen ten prise/
vanden selve(n) die d(aer) af te spreken weten (et)c(etera) want/
den vors(creven) joeze de ten ingane vand(en) vor(screven) t(er)mijne/
geleent sijn xii[c] antenoese [van viii duymen] en(de) ii[m] grouws met vier/
costbae(r) vorssers So es vorw(er)de dat hij die ten afscheid(en)/
van zijne(n) t(er)mijne leve(re)n sal hier af zijn borge des vors(creven)/
joes jan de seghe(re) woe behouwede sone des selfs joes/
en(de) jan pedeman woenen(de) te weerde Et p(ri)m[(us)] m(ychaele) abs(oloens) col(onia) fe(bruarii) vii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer