SAL7345, Act: V°229.3 (383 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°229.3  
Act
Date: 1452-02-08

Transcription

2019-07-31 by Chris Picard
It(em) peter vande(n) dale woenen(de) te tiele(n) inde p(ro)ch(ie) van tournhout heeft he(m)/
op heden gep(rese)nteert voe(r) de(n) borg(er)meest(er) eve(n)verre daem va(n) utrecht/
sijn wed(er)p(ar)tie [die] he(m) op hede(n) alhier dach hadde bescheyde(n) come(n) wae(r) voe(r)/
oege(n) dat hij jege(n) huer rechts plege(n) woude voe(r) meye(r) en(de) s(in)[te]/
pet(er)s ma(n)ne va(n) love(n) d(aer) hij te rechte behoirt p(rese)nt(ibus) abs(oloens) burg(imagistro)/
fe(bruarii) viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer