SAL7345, Act: V°230.1 (389 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°230.1  
Act
Date: 1452-02-08

Transcription

2019-07-31 by Chris Picard
Item vanden stoote opverstaen ende gereze(n) tusschen henricke van/
bruysten geheten van belanden(en) voe(r) hem en(de) yden zijns wijfs in deen zijde/
en(de) gelden van ophem geheten van belanden(en) voe(r) hem en(de) henricke/
zijnen sone die hij hier inne geloeft heeft te v(er)vanghen in dande(r)/
alse van zeke(re)n haefliken gebreken en(de) dissencien van woorden/
en(de) wercken die zij deen metten ande(re)n mochten hebben oft tussche(n)/
hen mocht uutstaen tot opden dach van heden So hebben he(n)/
de selve p(ar)tien bij raide van hue(re)n vrienden gesubmitteert in/
segge(re)n en(de) vriendelike erffene(re)n effene(re)n te weten(e) in brued(er)/
gielis vanden broeke en(de) brueder mathijse van pile (con)v(er)se/
sgodshuys van gruenendale en(de) gerard(e) van baussele secret(aris) d(er) stat/
van loven(en) in sulker voeghen So wes de vors(creven) p(ar)tien drie/
p(er)sone hier af bynnen derden daghe naestcomen(de) zullen/
eendrechtelic uutspreke(n) dat hebben geloeft de vors(creven)/
p(ar)tien o(n)verbrekelic te houden cor(am) iud(oco) abs(oloens) willem(air) febr(uarii) viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer