SAL7345, Act: V°239.1 (405 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°239.1  
Act
Date: 1452-02-17

Transcription

2020-03-20 by Chris Picard
It(em) want dieric byede die naden rechte d(er) stat va(n) loven(e)/
comen en(de) beleit es tot allen den goeden omberuerlic wezen(de)/
henr(icx) vanden ve(n)ne van desschele ond(er) de banc van molle/
geleghen opden dach van heden metter stat brieve/
hadde doen dach doen woute(re)n vander hoeghdonc die/
hem ongebruyc dede aen een heyde geheten de bossche/
houden(de) viii boende(re)n oft d(aer) omtrent gelegen inde p(ro)chie/
vors(creven) en(de) janne moyadelen die hem ongebruyc/
dede aen eene(n) beempt geheten den vorsten beempt/
gelegen te desschele vors(creven) neve(n) de goede henr(icx) cleren/
en(de) aen een stuc lants geheten thoeghvelt d(aer) neve(n)/
gelegen Daer de vors(creven) wout(er) noch jan moyadelen niet/
comen en zijn so heeft tvo(n)nisse d(er) scepen(en) va(n) lov(en)/
gewijst ter manissen smeyers bijd(er) (con)tumacie(n) d(er) vors(creven)/
p(ar)tien Waer zij niet en quame(n) ten opstane vand(en)/
meye(r) en(de) scepen(en) datme(n) den voirs(creven) diericke houden/
soude inde macht van zijnen voirs(creven) beleide soe/
v(er)re dat noch voe(r) hen come(n) es cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer