SAL7345, Act: V°248.4-R°249.1 (419 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°248.4-R°249.1  
Act
Date: 1452-02-28

Transcription

2020-04-23 by Chris Picard
It(em) es vorwerde dat de(n) brief vande(n) voirs(creven) co(m)me(r) blive(n) sal ond(er) scep(enen)/
van loeven(e) te des(er) meyni(n)ge(n) dat de voirs(creven) gehuyssche elc va(n) hen/
eene(n) pet(er) heffe(n) sele(n) also lange als zij va(n) malcande(re)n gesceyde(n) sitte(n)/
en(de) oft deen va(n) hen aflivich worde dat de lest leven(de) va(n) hen/
zijne(n) leefdach dien geheel heffe(n) sal en(de) na doot va(n) hen beyde(n)/
sele(n) die voirs(creven) ii pet(er)s come(n) op de(n) voirs(creven) woute(re)n de(n) jonge(n)/
Behoud(elijc) in dese(n) oft he(n)neke(ns) sone giel(ijs) oliviers en(de) grietke(n) docht(er) lenarts wile(n)/
[va(n) bullestrate(n)] niet en vertege(n) vande(n) rechte dat zij hebbe(n) mochte(n) in thuys/
gelege(n) inde coestrate dat woute(re)n wile(n) toe te behoire(n) plach/
als zij des v(er)socht sele(n) wese(n) en(de) tot hue(re)n dage come(n) sele(n) zijn
//
dat dan de voirs(creven) meest(er) wille(m) de betalinge vande(n) voirs(creven) rinte(n)/
sal moege(n) inhale(n) inhoude(n) tot dat dat voldaen sal zijn cor(am) eisd(em) [wesen]/
ende oft de selve twe gulde(n) pet(er)s werde(n) afgeleeght datme(n) mette(n)/
pe(n)ninge(n) d(aer) af comen(de) wed(er) erfrente(n) sal coepe(n) tot geliker natue(re)n eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer