SAL7345, Act: V°256.5 (432 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°256.5  
Act
Date: 1452-03-06

Transcription

2020-05-08 by Chris Picard
It(em) de voirs(creven) jan die jege(n) reyne(re)n gecocht heeft een huys/
en(de) hof geleg(en) te libbeke t(er) plaetse(n) geheete(n) rosbeke heeft/
gekindt en(de) gelijdt dat hij dan de(n) voirs(creven) reyne(re)n ne(m)mermeer/
prame(n) en sal om va(n) hem dair af guedinge en(de) vesticheit/
te hebben(e) voir aender tijt dat hij den selve(n) reyne(re) vander/
voirs(creven) borchtocht costeloes en(de) va(n) alle(n) coste(n) die dair op/
va(n) recht oft anders sulle(n) moege(n) gaen ontslage(n) sal hebbe(n) cor(am)/
eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer