SAL7346, Act: R°14.4 (32 of 677)
Search Act
previous | next
Act R°14.4  
Act
Date: 1452-07-14

Transcription

2019-08-21 by kristiaan magnus
It(em) [vacat] die wijf es pet(er)s va(n) kilsdonc wasse(n)kersmakers heeft/
gelooft lambrechte coesna alle weke(n) eene(n) stuv(er) tot d(er) tijt toe dat/
hij volbetaelt sal zijn va(n) des de selve pet(er) he(m) sculdich es va(n) vighe(n)/
die hij jege(n) he(m) cochte alst blijct ind(er) assize(n) boec vande(n) jae(re) datse gecocht/
waren en(de) waer zij een weke liet ov(er)gaen alse lambrechte maende/
soe soudt al gevalle(n) zijn Behoudelijc dat huer hier aen corte(n) sal/
desmen bevindt dat de selve lambrecht van assizen d(er) voirs(creven) vighen/
die de voirs(creven) pet(er) op dat jaer hadde sculdich was Renu(n)c(ians) alle behulpe/
en(de) vrijch(eit) die hue(r) hier jege(n) te scade(n) soude(n) moege(n) come(n) cor(am) wy(n)ge/
burg(imagistro) julii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-03-17 by Jos Jonckheer