SAL7346, Act: V°15.1 (34 of 677)
Search Act
previous | next
Act V°15.1  
Act
Date: 1452-07-18

Transcription

2019-08-21 by kristiaan magnus
It(em) her henric van diest ridde(r) in p(rese)ncie(n) der scepen(en) van loven(en) gestaen/
heeft geloeft jouffrouwe lijsbetten van diest zijnd(er) dochter dat hij de viii[c]/
florensche guld(en) renten die hij houden(de) es op dlant van diest te leene/
ruer(re)nde van jouffr(ouwe) jehannen vrou van heynsberghe van diest en(de) van/
zichen(en) (et)c(etera) negheensins v(er)coopen versetten beswae(re)n noch v(er)ande(re)n/
en sal bij hem noch bij niemande and(er)s in gheenen rechte gheestelic/
noch weerlic also lange als de vors(creven) jouffr(ouwe) lijsbeth zijn dochter/
oft wettighe geboerte van hue(re)n live comen(de) leven sal Behoudelic/
der makinghen van xc guld(en) der selv(er) die de vors(creven) h(er) henric/
van dier renten gedaen heeft den cloest(er) van zeelhem ja(n)ne/
en(de) alaerde suetelief Bekynnende de selve h(er) henric/
oft de (con)trarie van dien geschiede dat die van onweerden/
zijn soude en(de) heeft geloeft tot dien de voirs(creven) her henric/
dat hij der voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbetten tot hue(re)r meynissen kynnesse/
en(de) geloeften doen sal bij zijnder zekerheit als man van ee(re)n/
bij ridderscape en(de) bij eede voe(r) den leenhof en(de) [ma(n)nen] vanden hove/
des vors(creven) steet volcomentlic tonderhouden en(de) gelijke geloeften/
en(de) kynnesse [dairaf] te doene met begheerten oic dat onse gened(ichen)/
hee(re) de hertoge en(de) zijn ma(n)ne(n) als ov(er)hem dat in vestich(eit)/
bezegelen zullen Geloeven(de) de vors(creven) h(er) henric van deser/
kynnessen en(de) geloeften recht warant te zijne pynnoc/
tymple julii xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-03-17 by Jos Jonckheer